Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z trzema garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zewnętrznymi przy ul. Obornickiej we Wrocławiu, bud. A, B, C

Powierzchnia zabudowy - 1913,72m2
Kubatura budynku - 31761,28m3

Budynek A - 6 kondygnacji, 56 mieszkań
Budynek B - 5 kondygnacji, 43 mieszkań
Budynek C - 6 kondygnacji, 58 mieszkań

 

Projektant : GREG Architekci Pracownia Projektowa Grzegorz Górka
ul. Żeromskiego 52/20, 50-312 Wrocław, tel. 693439229
 

Wykonawca : PBH ARKOP Krzysztof Pianowski i Spółka Spółka Jawna
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, 71/355-77-25

TERMIN REALIZACJI: 07.2016 - 04.2018

Inwestor: IG1 Deweloper spółka z o.o. ul. Szewska 10 50-122 Wrocław, 71/342-17-98

Termin realizacji: 07.2016 - 04.2018