Budynek mieszkalny wielorodzinny z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktura techniczna, ul. Boiskowa i Alei Róż we Wrocławiu , obręb Brochów

Powierzchnia użytkowa - 3.520,00 m2

Powierzchnia zabudowy - 1.180,00 m2

Kubatura budynku - 13.033,00 m3

Liczba kondygnacji - 4

Projektant: ISBA Grupa Projektowa s.c., ul. Grottgera 16a, 51-630 Wrocław

Wykonawca: TOM_INSTAL spółka z o.o., ul. Gimnazjalna 6, 51-170 Wrocław

TERMIN REALIZACJI : 02.2017 - 01.2019

Inwestor: ARTHA-DOM spółka z o.o., ul. Wagonowa 2c lok.1, 53-609 Wrocław

Termin realizacji: 02.2017 - 01.2019