Referencje

 1. Inwestor: INVEST GROUP DI spółka z o.o. ul. Lotnicza 24, Wrocław
  Termin realizacji: 2012 - 2013
 2. Inwestor: Teatr Muzyczny „CAPITOL” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 72
  Termin realizacji: 2011- 2013
 3. Inwestor: „Plac Strzelecki spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
  Termin realizacji: 2011-2013
 4. Inwestor: PKP S.A. ul. Szczęśliwicka 62 Warszawa
  Termin realizacji: 2010 - 2012
 5. Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pl. Polski 3/4 , 50-156 Wrocław
  Termin realizacji: 2010 - 2012
 6. Inwestor: STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 23
  Termin realizacji: 2011 - 2012
 7. Inwestor: WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
  Termin realizacji: 2009 - 2010
 8. Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WROCŁAWSKI DOM” ul. Grudziądzka 91a Wrocław
  Termin realizacji: 2007 - 2009
 9. Inwestor: STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 23
  Termin realizacji: 2007 - 2009
 10. Inwestor: ALFA SYSTEMS Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 11 56-120 Brzeg Dolny
  Termin realizacji: 2008 – 2009
 11. Inwestor: „ARKOP” Pianowski Krzysztof ul. Jerzmanowska 18 Wrocław
  Termin realizacji: 2006 – 2009
 12. Inwestor: Zakład Przemysłu Odzieżowego OTIS spółka z o.o. ul. Szewska 6/7 Wrocław
  Termin realizacji: 2006 – 2008
 13. Inwestor: GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica
  Termin realizacji: 2005
 14. Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „ DELFIN” Sp. z o.o.w Ząbkowicach Śląskich
  Termin realizacji: 2004 - 2005
 15. Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WROCŁAW - POŁUDNIE” Wrocław, ul. Trwała 7
  Termin realizacji: 2003 - 2008
 16. Inwestor: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica ,ul. 11 listopada 17
  Termin realizacji: 2005
 17. Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WROCŁAWSKI DOM” ul. Grudziądzka 91a Wrocław
  Termin realizacji: 2004 - 2005
 18. Inwestor: CEDO Polska Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
  Termin realizacji: 2002 – 2003
 19. Inwestor: PROD-BUD SPÓŁKA Z O.O. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62
  Termin realizacji: 2001
 20. Inwestor: FINANCIAL INVEST GROUP DWA
  Termin realizacji: 1999 - 2001
 21. Inwestor: SM „WROCŁAWSKI DOM”
  Termin realizacji: 1998 – 2000
 22. Inwestor: TEATR WSPÓŁCZESNY
  Termin realizacji: 1998 – 2003
 23. Inwestor: SM „WROCŁAWSKI DOM”
  Termin realizacji: 1995 – 1999
 24. Inwestor: Georg Utz
  Termin realizacji: 2000 – 2001
 25. Inwestor: SM „INWESTOR”
  Termin realizacji: 1997 – 1998
 26. Inwestor: PKO III O/WROCŁAW
  Termin realizacji: 1998 - 1999
 27. Inwestor: TIM SA
  Termin realizacji: 1999
 28. Inwestor: SPEDPOL
  Termin realizacji: 1997 – 1998
 29. Inwestor: PKO BP Oddział Regionalny
  Termin realizacji: 1997 – 1998
 30. Inwestor: DYREKCJA OKRĘGU POCZTY
  Termin realizacji: 1998
 31. Inwestor: PACLAN
  Termin realizacji: 1996
 32. Inwestor: HALA LUDOWA
  Termin realizacji: 1996-1997
 33. Inwestor: DYREKCJA OKRĘGU POCZTY
  Termin realizacji: 1995 – 1996
 34. Inwestor: BANK ZACHODNI S.A. we Wrocławiu
  Termin realizacji: 1996
 35. Inwestor: SM "Wrocławski Dom"
  Termin realizacji: 1991 - 1994