„STARTER 2” – Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługową i garażem podziemnym przebudowa istniejącego budynku zamieszkania zbiorowego „STARTER”, budowa przyłączy i przebudowa sieci.

Powierzchnia zabudowy - 467,51 m2
Kubatura - 19.996,00 m3
Powierzchnia użytkowa - 6.037,75 m2

Liczba kondygnacji - 10

Ilość jednostek mieszkalnych - 168

ilość miejsc postojowych - 50

ilość miejsc parkingowych dla rowerów  - 108


Projektant: AP SZCZEPANIAK sp. z o.o. Artur Szczepaniak, Paweł Szczepaniak ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Wykonawca: Wrocławskie Centrum Inwestycyjne sp. z o.o. S-ka ul. Wybrzeże L. Pasteura 18/1 E Wrocław

Inwestor: Dolnośląskie Inwestycje spółka z o.o., ul. L. Pasteura18/1I, 50-367 Wrocław

Termin realizacji: 2015-2017