References

 1. Investor: INVEST GROUP DI spółka z o.o. ul. Lotnicza 24, Wrocław
  Realization time: 2012 - 2013
 2. Investor: "Capitol" Music Theat
  Realization time: 2011- 2013
 3. Investor: "Plac Strzelecki spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
  Realization time: 2011-2013
 4. Investor: PKP S.A. ul. Szczęśliwicka 62 Warszawa
  Realization time: 2010 - 2012
 5. Investor: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Pl. Polski 3/4 , 50-156 Wrocław
  Realization time: 2010 - 2012
 6. Investor: STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 23
  Realization time: 2011 - 2012
 7. Investor: WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
  Realization time: 2009 - 2010
 8. Investor: HOUSING COOPERATIVE "WROCŁAWSKI DOM" ul. Grudziądzka 91a Wrocław
  Realization time: 2007 - 2009
 9. Investor: STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 23
  Realization time: 2007 - 2009
 10. Investor: ALFA SYSTEMS Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 11 56-120 Brzeg Dolny
  Realization time: 2008 – 2009
 11. Investor: “ARKOP” Pianowski Krzysztof ul. Jerzmanowska Wrocław
  Realization time: 2006 – 2009
 12. Investor: Zakład Przemysłu Odzieżowego OTIS spółka z o.o. ul. Szewska 6/7 Wrocław
  Realization time: 2006 – 2008
 13. Investor: GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica
  Realization time: 2005
 14. Investor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI " DELFIN" Sp. z o.o.w Ząbkowicach Śląskich
  Realization time: 2004 - 2005
 15. Investor: HOUSING COOPERATIVE "WROCŁAW-POŁUDNIE", ul. Trwała 7, Wrocław
  Realization time: 2003 - 2008
 16. Investor: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica ,ul. 11 listopada 17
  Realization time: 2005
 17. Investor: HOUSING COOPERATIVE "WROCLAWSKI DOM" ul. Grudziadzka 91a Wroclaw
  Realization time: 2004 - 2005
 18. Investor: CEDO Polska Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
  Realization time: 2002 – 2003
 19. Investor: PROD-BUD SPÓŁKA Z O.O. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62
  Realization time: 2001
 20. Investor: FINANCIAL INVEST GROUP DWA
  Realization time: 1999 - 2001
 21. Investor: SM "WROCŁAWSKI DOM"
  Realization time: 1998 – 2000
 22. Investor: THE CONTEMPORARY THEATRE
  Realization time: 1998 – 2003
 23. Investor: SM "WROCŁAWSKI DOM"
  Realization time: 1995 – 1999
 24. Investor: Georg Utz
  Realization time: 2000 – 2001
 25. Investor: SM "INWESTOR"
  Realization time: 1997 – 1998
 26. Investor: PKO III O/WROCŁAW
  Realization time: 1998 - 1999
 27. Investor: TIM SA
  Realization time: 1999
 28. Investor: SPEDPOL
  Realization time: 1997 – 1998
 29. Investor: PKO BP Oddział Regionalny
  Realization time: 1997 – 1998
 30. Investor: DIRECTORATE OF THE POST OFFICE DISTRICT
  Realization time: 1998
 31. Investor: PACLAN
  Realization time: 1996
 32. Investor: HALA LUDOWA
  Realization time: 1996-1997
 33. Investor: DIRECTORATE OF THE POST OFFICE DISTRICT
  Realization time: 1995 – 1996
 34. Investor: BANK ZACHODNI S.A. we Wrocławiu
  Realization time: 1996
 35. Investor: SM "Wrocławski Dom"
  Realization time: 1991 - 1994