Zakład Kuźni Przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Oleśnicy przy ul. Południowej 18-- GKN

Powierzchnia użytkowa części produkcyjnej -5.000,00 m2

Powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej -1.000,00 m2

Projektant: APA Hubka ul. Grottgera 7, Wrocław 

Wykonawca: Porr Polska ul. Wybrzeże Gdańskie 6a Warszawa

Inwestor: GKN Driveline Polska spółka z o.o. ul. Południowa 18 56-400 Oleśnica

Termin realizacji: 2004 - 2005