Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich z rozwiązaniem docelowej gospodarki osadami.

Wydajność oczyszczalni - 6.000 m3/ dobę

Powierzchnia terenu - 5,7 ha

Projektant: PPI Ekolog-1 sp. z o.o. Piła ul. Okrzei 18 

Wykonawca: „Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 22 Poznań

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „ DELFIN” Sp. z o.o.w Ząbkowicach Śląskich

Termin realizacji: 2004 - 2005

Zobacz referencje