Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażami podziemnymi we Wrocławiu przy ul. Żernickiej 215

Powierzchnia użytkowa mieszkań - 3.141,29 m2
Kubatura - 15.390,00m3
ilość mieszkań - 60
ilość garaży - 45

Projektant: Autorska Pracownia Projektowa Konarzewscy s.c.Wrocław; ul. Trentowskiego 9 

Wykonawca: „ARKOP” Pianowski Krzysztof ul. Jerzmanowska 18 Wrocław

Inwestor: „ARKOP” Pianowski Krzysztof ul. Jerzmanowska 18 Wrocław

Termin realizacji: 2006 – 2009

Zobacz referencje