Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu

Kanalizacja deszczowa - 380,00 m
Kanalizacja sanitarna - 384,00 m
Wodociąg osiedlowy - 90,00 m i 40,00m

Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WROCŁAWSKI DOM”, ul. Grudziądzka 91a, 51-165 Wrocław

Termin realizacji: 2007 – 2008