Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Opolskiej 130 we Wrocławiu - Etap II

Powierzchnia zabudowy                      -   1.164,0 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań         -   3.204,0 m2

Kubatura                                        -  21.214 m3

Ilość mieszkań                                 - 62

 

Projektant :    Architektura Nova sp.z o.o.

Wykonawca:  PBU Laskowski, Guguł sp.jawna, ul. Mickiewicza 4, Oborniki Śląskie

Inwestor: INWESTGRUPA PRO DOM Sp. z o.o., 50 122 Wrocław, ul. Szewska 10

Termin realizacji: 2017-2019