Zespół apartamentowo – biurowy z usługami w parterze i garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy al. Gen. Józefa Hallera i ul. Grabiszyńskiej 268 we Wrocławiu „OGRODY GRABISZYŃSKIE” bud. G i T1

Ilość mieszkań - 149 szt.
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 10.311,90 m2
Powierzchnia użytkowa usług - 638,50 m2
Miejsca postojowe i garaże - 193 szt.
Razem kubatura bud. G i T1 - 53.859,20m3

Projektant: APA Hubka, ul. Grottgera 7, Wrocław

Wykonawca: WPBP Nr 2 Wrobis S.A. ul. Szewska 3 Wrocław

Inwestor: STELLAR RETAIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 23

Termin realizacji: 2007 - 2009

Zobacz referencje