Terminal przeładunkowy dla „Spedpolu” przy ul. Krzemienieckiej

- 3.300 m2 p.u

Wykonawca: Mostostal Wrocław S.A. ul. Cz. Klimasa 46

Inwestor: SPEDPOL

Termin realizacji: 1997 – 1998

Zobacz referencje