Remont Urzędów Poczty nr 4, 30, 37, 39, 52, 57 po lipcowej powodzi

- 1.800m2 p.u.

Projektant : Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „MZ Walas” ul. Inżynierska 72, Wrocław

Wykonawcy :

UP Nr 4 ul. Chrobrego 4 Wrocław – Gładysz Z.R-B. ul. Sokola 13 Wrocław

UP Nr 30 ul. Kowalska 30, Wrocław Zakł. Ogólno-Bud. ul. Broniewskiego 33 Syców

UP Nr 37 ul. Kochanowskiego 39 Wrocław-Alfa Dach ul. Tarnogajska 14,Wrocław

UP Nr 39 ul. Piłsudskiego 12 Wrocław, Alfa Dach ul. Tarnogajska 14,Wrocław

UP Nr 52 ul. Traugutta 146 Wrocław, Gładysz Z.R-B. ul. Sokola 13 Wrocław

Inwestor: DYREKCJA OKRĘGU POCZTY

Termin realizacji: 1998

Zobacz referencje