Remont, przebudowa i rozbudowa ( zamku) na hotel z restauracją, basenem i SPA. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Ślęży

- powierzchnia użytkowa        - 2.050,05 m2

- powierzchnia netto              - 1.494,52 m2

- kubatura                            - 6.545,40 m3

- ilość kondygnacji:

     - naziemnych - 6

     - typu sutenera - 1

      - podziemnych - 1

Uwaga! Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Projektant: Major Architekci ul. Kraińskiego 3/25, 50-153 Wrocław

Inwestor: Topacz Investment Sp. z o.o. Wrocław, ul. Księcia Witolda 2

Termin realizacji: 2014 - 2015