Remont obiektu Hala Ludowa we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1

- pow. użytkowa - 16.477 m2
- kubatura widowni i zaplecza - 126.400 m3
- kubatura kuluarów i zaplecza - 32.900 m3
- kubatura razem - 160.000 m3
- nawierzchnia dachu - 8.000 m2

Projektant: APP Leszek Konarzewski, ul. Jedności Narodowej 194 Wrocław 

Wykonawca: WPB Nr 1 „Jedynka Wrocławska” S.A. ul. G. Zapolskiej 1 Wrocław

Inwestor: HALA LUDOWA

Termin realizacji: 1996-1997

Zobacz referencje