Hala magazynowa fabryki GEORG UTZ w Kątach Wrocławskich

Powierzchnia użytkowa części produkcyjnej -1.956,00 m2

Powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej - 76,00 m2

Wykonawca: „ARKOP” Pianowski Krzysztof ul. Jerzmanowska 18 Wrocław

Inwestor: GEORG UTZ spółka z o.o. ; 55-080 Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 34

Termin realizacji: 2005