Budynki mieszkalno - usługowe ul. Kasprowicza - Żmigrodzka

- 208 mieszkań
- 2.700 m2 usług

Projektant: Wojewódzkie Biuro Projektowe ul. Hallera 3 Wrocław 

Wykonawca: PBP „Mat” Władysław Piszczałka ul. Trzemeska 8 Wrocław

Inwestor: SM "Wrocławski Dom"

Termin realizacji: 1991 - 1994

Zobacz referencje