Budynki mieszkalne dla SM „Wrocławski Dom” przy ul. Staropolskiej, Zatorskiej

- 20 mieszkań

- 1.000,-m2

Wykonawca: PBU S.A. ul. Powstańców Śl. 16/18 Wrocław

Inwestor: SM „WROCŁAWSKI DOM”

Termin realizacji: 1995 – 1999

Zobacz referencje