Budynek mieszkalny z usługami na parterze, garażem i infrastrukturą techniczną , Wrocław, ul. Żeromskiego 51

Budynek mieszkalny z usługami na parterze , garażem i infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Żeromskiego 51.

Powierzchnia użytkowa    -   1.850,0 m2

Kubatura budynku           -  12.570,0 m2

Liczba kondygnacji          -   7

liczba lokali mieszkalnych  -  35

Projektant: asw studio projektowe Maciej Hawrylak

               Wrocław, ul. Władysława Jagiełły 3/12

Wykonawca: 4 HOUSE sp.z o.o., Leszno, ul. Dworcowa 1

Inwestor: Inwestrupa IG4 sp.z o.o. , Wrocław, ul. Szewska 10