Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Wrocław ul. Pałucka, Wiślańska i Gołężycka

Powierzchnia zabudowy - 386,0m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 2034,1m2
Kubatura budynku - 9422,7 m3
Wysokość zabudowy- 25m
Garaże - 12
Liczba kondygnacji nadziemnych - 8
Liczba mieszkań - 42

Projektant: Studio AR-5 spółka z o.o. ul. Gwiaździsta 59-61 Wrocław 

Wykonawca: Termic Przesiębiorstwo Remontowo-Budowlane s.c. ul. Kolista 4, Wrocław

 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOZANÓW IV” ul. Pałucka 71 54-152 Wrocław

Termin realizacji: 2009 - 2010