Budowa budynku biurowego pn. „Kampus faza pierwsza”- VOLVO, ul. Mydlana 2 we Wrocławiu

Powierzchnia zabudowy - 1141,95 m²

Powierzchnia użytkowa - 2955,88 

Powierzchnia usługowa - 201,68 

Powierzchnia ruchu - 200,73 
Kubatura budynku - 14 750,00 m3

Liczba kondygnacji - 2 + nadbudówka

 

Intencją Inwestora jest uzyskanie certyfikatu w wielokryteriowym systemie oceny budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla przedmiotu inwestycji.

Projektant: ETC Architekci Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19

Wykonawca : Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 23 

Inwestor: VOLVO POLSKA spółka z o.o. ul. Mydlana 2 Wrocław

Termin realizacji: 2014