Budowa Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle alumnatu z podziemną częścią kubaturową przy pl. Katedralnym we Wrocławiu wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego oraz rozbiórką szaletu miejskiego i in

Budowa Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle alumnatu z podziemną częścią kubaturową przy pl. Katedralnym we Wrocławiu wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego oraz rozbiórką szaletu miejskiego i infrastruktury kolidującej z inwestycją - Etap IVa i IVb– roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne wraz z elementami urządzenia terenu.

Powierzchnia zabudowy- 644,0 m2

Kubatura budynku       - 13 157,33 m3

Powierzchnia użytkowa - 4 482,60 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych- 5

Projektant- AQ7 spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 98, Wrocław

Wykonawca: VAKS SA,ul. Międzyleska 6, Wrocław

Inwestor: Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Termin realizacji: 2013 - 2020