BIBLIOTEKA ARCHIDIECEZJALNA w rekonstruowanej barokowej bryle ALUMNATU Wrocław, Plac Katedralny

- powierzchnia zabudowy             - 644 m2

- powierzchniaużytkowa          - 4.482,60 m2

- kubatura netto:

        - naziemna - 8.699,68 m3

        - nadziemna +podziemna - 13.157,33 m3

- liczba kondygnacji - 6:

        - naziemnych - 1

        - podziemnych - 5 

Projektant: AQ7 Sp. z o.o. ul. Łaciarska 28, Wrocław

Wykonawca: AWBUD S.A. Biuro Regionu Zachodniego ul. Życzliwa 17, 53-030 Wrocław

Inwestor: ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA, UL. KATEDRALNA13/15 WROCŁAW

Termin realizacji: 2017-2020